Kilder til Blockbuster

I arbejdet med Blockbuster har Rune Stefansson gjort brug af en lang række kilder. De vigtigste præsenterer han i tre små essays:

Medicinens verden
Blockbuster afslører ingenting om konkrete, virkelige forhold i medicinalindustrien, som ikke allerede har været fremme i offentligheden. Jeg har kun gjort brug af åbne kilder i min research på dette felt. Men det er nu også rigeligt til, at man kan blive rigtig godt i tvivl om danske medicinalvirksomheders moral!

Det utilitaristiske monster
Utilitarisme vil sige at betragte nytteværdien som målestok for enhver handling, vi foretager. Utilitarisme er en vigtig forudsætning for velfærdssamfundet. Men utilitarismen kan misbruges. En diskussion af den filosofiske retning utilitarisme og dens opfindelse af ”det utilitaristiske monster” løber som en understrøm gennem Blockbuster. I romanen er insulinproducenten Nords koncernforskningsdirektør, Arne Mackie, tilhænger af det filosofiske monster.

Hemmeligheder
Om Argentina, hvor anden del af Blockbuster foregår, og om efterretningsvæsener – statslige såvel som private.